Jeg er tredje eier, og kjøpte bilen i april 1998.  Andre eier (1988 - 1998) var broren min, og første eier (1957 - 1988) var sjøkaptein og mye ute av landet.  Opelen har derfor stått lange perioder under tak, og har pr. mai 1998 ikke gått mer enn 107.000 Km.
I'm the 3rd owner, and bought the car in April 1998.  Second owner was my brother, and 1st owner was a Captain in the Norwegian Commercial Fleet and spent a lot of time abroad.  Because of that, the Opel has been parked indoors for long periods of time, and has, by May 1998,  driven 107.000 Km's.

Click an image to enlarge

Forside/Front Page
Side/Page 4-5
Side/Page 6-7
Side/Page 9
Vedlegg/Attachment